BlueberryS tím

Gabriel Meždej

Projektant

Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti 3D projektovania mostov a ostatných inžiniersky konštrukcií...

Read More

Eva Ďurišová

PR manažér

V rámci svojej praxe dlhoročne pôsobila ako manažér pre programy a projekty v oblasti štrukturálnych fondov...

Read More

Roman Kezman

Geotechnik

Vysokokvalifikovaný odborník pre geotechnické konštrukcie a zakladanie stavieb. Množstvo svojich skúseností získal...

Read More