3D modelovanie

Aj napriek tomu, že sa nám rozrastá naša vlastná projektová kancelári a spolupracujeme s čoraz viacerými partnermi, BlueberryS Vám stále ponúka aj vymodelovanie vašej konštrukcie v 3D. Či už sa jedná o veľký komplexný model mosta, prípadne aj s jeho vybavením a príslušenstvom alebo jednoduchšie konštrukcie, či dokonca iba menšieho prvku alebo objektu. Spôsob spolupráce by sme mohli túto službu rozdeliť do triách kategórií:

  • Aktívny model
  • Pasívny model
  • Vizualizáciu

Aktívny Model

Pod aktívnym modelom rozumieme, modelovanie objektov priamo počas ich projektovania. Je to najužšia forma spolupráce pri ktorej Vám operatívne, upravujeme model podľa stavu jeho rozpracovanosti vo vašom projekte. Okrem samotného 3D modelu Vám poskytneme aj 2D rezy konštrukcie v požadovaných miestach a smeroch, či vytyčovacie body potrebné k stavbe v požadovanom rastri. V prípade komplexných podkladov Vám konštrukcie namodelujeme aj vrátane okolitého terénu, výkopových jám či násypov. Samozrejmosťou sú aj všetky objemy všetkých prvkov, ktoré Vám uľahčia zhotovenie v dnešnej dobe tak dôležitých výkazov výmer.

Naši odborníci majú s 3D projektovaním a modelovaním inžinierskych konštrukcií a mostov viac ako 15 ročné skúsenosti. Toto oceníte nielen pri tvarovo zložitých konštrukciách kde už počas ich modelovania, sa snažíme myslieť aj na náročnosť je realizácie, či tvarovanie betonárskych výstuži ako aj ich výkresov.Pasívny Model

Z vašich podkladov Vám vytvoríme 3D modle v požadovaných podrobnostiach. Z modelu máte možnosť vyčítať výmery ako napríklad. objemy, plochy, ale aj dĺžky či kusy. 3D Model je možné použiť na rôzne prezentačné účely.
Vizualizácie

Výsledkom vizualizácie je obrázok, alebo obrázky vymodelovaného prvku, objektu či celej konštrukcie. Nakoľko spolupracujeme aj so špičkovými 3D grafikmi ponúkame Vám možnosť vizualizácie objektov umiestených do prostredia ja vo foto-realistickej kvalite, kde pri renderovaných scénach len ťažko rozoznať, že sa nejedná o fotografiu.