Close

Eva Ďurišová

PR manažér
V rámci svojej praxe dlhoročne pôsobila ako manažér pre programy a projekty v oblasti štrukturálnych fondov so zameraním na dopravnú a environmentálnu infraštruktúru, rovnako ako pre oblasť ľudských zdrojov a komunikácie s verejnosťou. Má početné skúsenosti s aktívnym pôsobením v profesionálnych skupinách. Podieľala sa na tvorbe a realizácii Komunikačných akčných plánov pre operačné programy, ktorých súčasťou boli PR kampane pre profesionálnu aj odbornú verejnosť, ako aj styk a spolupráca s médiami.

Samostatne si pripravovala aj moderovala reláciu v jednej zo slovenských televízií. Manažovala a viedla rokovania v medzinárodných aj národných profesionálnych skupinách. Súčasťou praxe je množstvo odborných vzdelávaní úspešne ukončených certifikátmi. Pre spoločnosť BlueberryS, s.r.o. je činná od roku 2017. Podrobný prehľad a zoznam vyššie uvádzanej praxe nájdete tu.