Vývoj software

Spoločnosť BlueberryS zastrešuje vývoj programu Easy Bridge, ktorý výrazne uľahčuje projektovanie mostov ako aj ostatných líniových konštrukcií. V súčasnosti intenzívne spolupracujeme s firmou KVANT, spol. s r. o. na vývoji novej verzii Easy Bridge 2.0. Firma KVANT teda prevzala úlohu samotného programovania a my sa tak môžeme naplno venovať rozvoju programu, komunikácii s klientami a aplikovania nových požiadaviek prinášajúcich neustále lepšiu funkčnosť a vyššiu efektivitu projektových prác.

Sústredíme sa tiež na širšiu implementáciu BIM riešení. Postupne nadväzujeme tiež spoluprácu s inými programami či už slúžiacich na statické výpočty alebo nástroje pre projektovanie či tvorbu výkresovej dokumentácie projektov.

Úzko spolupracujeme s viacerými odborníkmi s oblasti projektovania mostov, čím sa nám úspešne darí program tvarovať, tak aby pokrýval čo najviac typov konštrukcií a tiež uľahčoval a automatizoval bežné postupy pri projektovaní mostov.Samozrejmosťou je možnosť zadávať predpätie a to navyše takým spôsobom, akým sú projektanti zvyknutý s výpočtových programov. Táto skutočnosť tiež umožňuje jednoduchšiu komunikáciu a zdieľanie vstupov medzi program Easy Bridge s výpočtovými programami. Okrem vymodelovania predpätia v 3D, program zhotoví výkazy, výkresy ale aj vytýčenie káblov.

Projektant zaručene ocení aj jedinečný modul Nosníky, určený pre mosty z tyčových prefabrikátov alebo spriahnuté oceľobetónové mosty. Osadenie nosníkov pod spriahajúcu dosku, či výkresy skladby je možné pomocou tak zhotoviť v rekordne krátkych časoch.

Programom je tiež možné veľmi jednoduchým spôsobom osadzovať ložiská a vytvárať tak veľmi rýchlo a efektívne potrebné výkresy, či kontrolovať umiestnenie ložísk priamo v 3D.V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať priamo alebo prostredníctvom nášho obchodného zástupu Michna Perháč.