Projektovanie

Ponukame Vám komplexné služby od analýzy podkladov, vytvorenie priestorového modelu a návrhu typu mostnej konštrukcie v 3D cez koordináciu projektu, statický výpočet až po výkresovú dokumentáciu.

Viac informácií

Vývoj software

Spoločnosť BlueberryS zastrešuje vývoj programu Easy Bridge, ktorý výrazne uľahčuje projektovanie mostov, líniových konštrukcií a automatizuje bežné postupy pri projektovaní mostov.

Viac informácií