Close

Gabriel Meždej

Projektant betón, programovanie
Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti 3D projektovania mostov a ostatných inžiniersky konštrukcií. Projekčne stále aktívne pôsobí aj v projektovej kancelárii CEMOS s.r.o., kde mu od nástupu v roku 2002 prešlo rukami množstvo konštrukcií a mostov rôznych typov aj rozmerov. Od priepustov a malých jednopoľových mostov, po niekoľko sto-metrov dlhých predpätých, diaľničných mostov, budovaných či už na pevnej skruži či betónovaných letmo, komorových, trámových či doskových a samozrejme aj mostov z predpätých tyčových prefabrikátov.

Spojením týchto dlhoročných skúseností v oblasti 3D projektovania s vývojom počítačových aplikácií postupne vyústilo do jedinečného, čoraz populárnejšieho a úspešnejšieho produktu Easy Bridge. Je konateľom spoločnosti BlueberryS s.r.o., ktorá zahájila svoju činnosť v roku 2017. Vznik spoločnosti bol vyvolaný práve uvedením produktu Easy Bridge na Český a Slovenský trh.